The Primary school students become citizens of the globe

Az Erasmus program keretében fenti címen beadott pályázatunkban foglaltak megvalósítását 27 235 euroval támogatja az Európai Unió. Az együttműködésben iskolánkon kívül a lengyel Tylmanova, a görög Kilkis és az olasz Fano egy-egy iskolája vesz részt. A közösen végzett tevékenységek hozzájárulnak a résztvevő gyerekek kompetenciáinak fejlődéséhez. Az együttműködés során többet és bátrabban használják az angol nyelvet. Kommunikációs készségeik és önbizalmunk is fejlődik. Nagyobb jártasságot szereznek a digitális eszközök használatában.

Projektünk céljai:

  1. A diákok tanulják meg, hogyan lehet hatékonyan dolgozni nemzetközi csoportokban.
  2. Fejlődjön a diákok és pedagógusok digitális tudása.
  3. A diákok váljanak aktív részeseivé az iskolák által szervezett proökológiai tevékenységeknek.
  4. A diákok és tanárok angol nyelvű kommunikációja váljon hatékonyabbá.
  5. A partneriskolák tanárai sajátítsanak el és alkalmazzanak új tanítási módszereket és technikákat.

Az együttműködésben a négy partneriskola mintegy 2100 diákja és 30 pedagógusa vesz részt. A projekt keretében 21 hónap alatt négy diákokkal közös utazást és 2 felnőtteknek szóló képzést valósítunk meg.