Intézményvezetői pályázat

A Németh Kálmán Általános Iskola és AMI intézményvezetői pályázatára egy pályamű érkezett.
Benyújtója Szebeni Boglárka, jelenlegi intézményvezető helyettes.
Az alábbiakban közöljük a közérdekből nyilvános adatokat:
– a pályázat részét képező vezetési programot, (itt)
– a vezetési programmal kapcsolatosan – az Nkt. alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított véleményeket (itt)
– a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredményeit (Nkt. 67.§ (8) bek.)
A nevelőtestület Szebeni Boglárka vezetői programját egyhangúlag támogatta.
Szavazásra jogosultak száma: 38 fő, melyből jelen van 33 fő.
Leadott szavazat 33, érvénytelen: 0, érvényes: 33, támogatja: 33 fő (100%)
Az alkalmazotti közösség egyhangúlag támogatta Szebeni Boglárka személyét.
Szavazásra jogosultak száma: 49 fő, jelen van 42 fő.
Leadott szavazat 42, érvénytelen: 42, érvényes: 42, támogatja: 42 fő (100%)