Iskolaegészségügy

Szülői tájékoztató az iskola-egészségügyi ellátásról 2022-23.

Tisztelt Szülő!

A tájékoztatáshoz való jog alapján (1997.évi CLIV. Törvény az egészségügyről) ismertetjük Önnel a tanulói jogviszony fennállása alatt végzett iskola-egészségügyi tevékenységeket.

Személyi higiénés ellenőrzések:

Szeptember, január, április hónapokban tisztasági (tetvességi) szűrővizsgálat és szükség esetén, a tanév során bármikor.

A serke, tetű miatt kiszűrt tanulók szülei írásban értesítést, ill. tájékoztatást kapnak.

Fontos, hogy a gyermek a közösségbe csak a szakszerű otthoni kezelés megtörténte után térjen vissza. Ezt a szülőnek igazolnia kell, a serkementességet a védőnő ellenőrzi. (A kezelés után és még 3 alkalommal (2 hetente) kell ellenőriznie a fertőzött közösséget.)

Kampányoltások:

A mindenkori aktuális évi védőoltásokról szóló módszertani levél alapján.

A 6.osztályban tanulók szeptember hónapban  MMR újraoltásban (élő, gyengített kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával) októberben dTap (diftéria-szamárköhögés-tetanusz) emlékeztető oltásban részesülnek.

A 7. osztályában tanulók Hepatitis B (májgyulladás) elleni védőoltásban részesülnek. Az immunizálás 2 oltásból áll, amit 6 hónapos különbséggel kapnak a tanulók. Az oltási sorozat 1. részlete szeptember hónapban kerül beadásra.

A 12 életévüket betöltött és az aktuális tanévben 7. évfolyamot végző tanulók HPV elleni védőoltása. (KÖTELEZŐEN FELAJÁNLANDÓ, DE ÖNKÉNTES OLTÁS)

A védőoltásoknak abszolút ellenjavallata nincs.

Az általános oltási ellenjavallatok: lázas betegség, immunológiai károsodás, súlyos oltási szövődmény korábbi előfordulása (anafilaxiás reakció).

Az oltás elhalasztása szükséges lázas betegség, tervezett műtét előtt és után 1 hónappal, illetve az immunrendszer működését befolyásoló gyógyszerek szedése esetén.

 • A tanulókat az iskolaorvos részesíti a védőoltásokban a törvényben előírt módon.
 • Az iskolai védőoltás napjáról az iskolavédőnő előzőleg írásban értesíti a szülőket.
 • Ha az oltás halasztása a fentiek szerint indokolt, arról a szülő írásos értesítést küld az oltás napjáig.
 • A tanulóknak a védőoltás napjára az oltási könyvüket is be kell hozniuk.

(Ezt az oltás dokumentálása után – az érvényes egyéni nyilatkozatuk szerint – a tanuló illetve a szülő aláírásával igazoltan átveszi, hazaviszi.)

Minden újonnan jött tanulónál azonban (akár 1. vagy 8. osztályba jött is) ellenőrizni kell a kötelező védőoltásainak meglétét. Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, azt a legrövidebb időn belül pótolni kell.

Életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok

A vizsgálatra a 19/2009 EüM. rendelet szerint a páros, tehát 2. 4. 6. 8. osztályok tanulói kötelezettek.

A páratlan, tehát 1. 3. 5. 7. osztályok tanulói csak mozgásszervi szűrővizsgálaton vesznek részt.

A szűrővizsgálatokat a munkatervnek megfelelően, az osztályfőnökkel / szaktanárokkal egyeztetett időpontban végezzük.

A vizsgálatról és időpontjáról a szülőket előzetesen írásban/e-mailben értesítjük. A vizsgálat eredményéről (személyre szólóan, zártan) írásbeli értesítőt adunk, melyet az egyéni nyilatkozatuk szerint juttatunk el a családoknak az egész osztály szűrése után.

Fontos, hogy a kiszűrt elváltozás esetén a szakorvosi vizsgálatok megtörténjenek és ennek eredményéről (negatívról is) visszajelzést kapjunk.

A tanulók vizsgálatát az iskola orvosával, Dr. Babcsányi Judittal egy időben – közösen végezzük.  

A vizsgálat alkalmával jogszabályban előírt feladatokat látunk el:

 • testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése,
 • érzékszervek működésének vizsgálata: látás, kancsalság, hallás (külön alkalommal) és a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban,
 • mozgásszervek vizsgálata, gyógytestnevelési besorolás, vérnyomásmérés,
 • apajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól
 • teljes fizikális orvosi vizsgálat, a nemi fejlődés értékelése,
 • szükség esetén háziorvoshoz, szakorvoshoz utalás és a krónikus betegek gondozása.

A vizsgálatok tanítási időben, az orvosi szobában zajlanak.

A szűrővizsgálatok célja a rendellenességek és eltérések kiszűrése, az egészséges fejlődés nyomon követése, szükség esetén orvosi kontrollok nyomon követése. A szakorvos véleményének ismeretében, illetve szükség esetén a tanuló egyénre szabott tanácsot kap, és további gondozásban részesül.

GYÓGYTESTNEVELÉS:

A tanulók az iskolaorvos által végzett szűrővizsgálatok alapján, csoportos foglalkozásokra lesznek beosztva a tanév kezdetétől.

Gyógytestnevelés alóli felmentés csak ortopéd szakorvos véleménye alapján lehetséges, melyet az iskolaorvoshoz kell eljuttatni.

Túlsúlyos tanulóknak egyéni vagy tömegsport, úszás javasolt.

Egészségnevelés órák az alábbi témakörökben:

Egészséges táplálkozás; személyi higiéné; dohányzás megelőzés; serdülőkori változások; barátság, szerelem, párkapcsolat; fogamzásgátlás. Igény szerint egyéb témakörökben is, a témát és az időpontot előzetesen egyeztetve a pedagógusokkal.

Az iskolában csak elsősegélyt nyújtunk, a beteg tanulóknak a háziorvosukat is fel kell keresniük.

A fentiekben leírtakat a vonatkozó jogszabályok alapján végezzük:

 • 26/1997 (IX.3) 3. számú NM rendelet
 • 51/1997 (XII.18) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
 • 1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről

Iskolaorvos: Dr. Babcsányi Judit

Rendelési idő: szerda: 9-12 óráig

Iskolavédőnő: Papp Lászlóné

Rendelési idő: kedd, szerda: 9-14 óráig

     páros hét hétfő: 9-14 óráig

T:70/339 6520

E: fotiskolavedonok3@gmail.com

FOGADÓÓRA: a kiírt rendelési időben mindenkor rendelkezésére állunk a pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek. (telefonos egyeztetéssel egyéb időpont megbeszélése is lehetséges).