“Jöjj és tanulj…”

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK

„Két dolgot adhatunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat.”  Goethe

A Németh Kálmán Iskola dolgozói feladatunknak tarjuk mindazt, ami a fenti sorokból következik:

Otthonos, biztonságos, családias légkör kialakítása:

  • Felkészült, tapasztalt gyermekszerető pedagógusok
  • Osztályonként 2 állandó tanító
  • Barátságos, otthonos tantermek
  • Nagy játszóudvar, csúszda, mászóka, célbadobó, sportudvar
  • Klubszoba játékokkal
  • Napközis ellátás (étkezés, délutáni tanulás, sport, játék, kézműves foglalkozások)
  • Gyermekfelügyelet 6 órától 17 óráig
  • Karácsonyi és húsvéti kézműves nap, gyermeknap, DÖK nap

Versenyképes tudás nyújtása:

 • Hagyományos, szótagoló olvasástanítás
 • Emelt óraszám az 1-4. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból és matematikából
 • Nyelvoktatás az első osztály második félévétől bontott csoportban
 • 7-8. évfolyamon nívócsoportos nyelvoktatás – felkészítés Junior  nyelvvizsgára
 • A tanulás tanítása – tanulási stratégiák kialakítása
 • IKT eszközök bevonása az oktatásba, internet elérhetőség minden tanteremben
 • Szaktantermek (informatika, idegennyelv, matematika, természet- és társadalomtudomány)
 • Felkészítés tanulmányi és sport versenyekre
 • Felkészítés továbbtanulásra (szakkör, előkészítő)
 • Részvétel a témaheteken (digitális, fenntarthatósági, pénz)
 • Nemzetközi kapcsolatok építése, diák mobilitások

Sokféle lehetőség biztosítása a személyiség kibontakoztatására:

 • Szakkörök: agyagozás, elsősegélynyújtás, eTwinning, énekkar, néptánc, szövés   
 • Bekapcsolódási lehetőség a Határtalanul és az Erasmus programokba
 • Művészeti oktatás helyben– képzőművészet, színjáték, zongora, szolfézs
 • Sportolási lehetőségek: asztalitenisz, dzsúdó, foci, kosárlabda, kölyökatlétika, minitenisz
 • Szemléletformálás – érzékenyítés: Ökoiskola, Madárbarátiskola
 • KRESZ pálya, közlekedési ismeretek gyakorlati oktatása
 • Színház- és múzeumlátogatások
 • Tanulmányi kirándulások
 • Iskolán kívül szervezett tanórák
 • Szabadidős programok

Képességfejlesztés:   

 • Tanórai differenciálás, egyéni és kiscsoportos fejlesztés
 • Kompetenciaalapú oktatás felső tagozaton is
 • Csoportbontás matematikából a felső tagozaton
 • Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
 • Fejlesztőpedagógus, utazó gyógypedagógus
 • Logopédiai és gyógytestnevelés foglalkozások helyben